Celzouttherapie

icoon-paard-blauw
icoon-hond-blauw

Celzouttherapie is een behandelmethode die het zelfherstellend vermogen ondersteunt door onder andere de toepassing van één of meerdere (verkleinde) mineraalzouten volgens Dr. Schüssler. De celzouttherapie is gericht op het herstel van de balans in het minerale werk- en functiestoffen in en om lichaamscellen te herstellen.

Cellulaire zouten (celzouten) zijn specifieke minerale verbindingen die van nature in het lichaam voorkomen.

Bouwstenen om te (over)leven!

Elk lichaam heeft voldoende mineralen nodig om belangrijke fysieke, psychische én emotionele functies in het lichaam te vervullen. Mineralen zijn bouwers, starters, en geleiders: ze liggen aan het fundament van veel lichaamsprocessen. Samen met eiwitten, koolhydraten, vetten en vitamines zijn mineralen een vitaal onderdeel van het grotere geheel. 

Ziekte van de cel ontstaat door het verlies van anorganische zouten (= mineralen).

In een ideale situatie zal er in het lichaam een evenwicht zijn tussen opname, inzet en uitscheiding van minerale zouten. Als er door omstandigheden minder intake, opname of meer inzet en uitscheiding is, kan daardoor een disbalans van beschikbare werk- en bouwstoffen voor de lichaamsweefsels ontstaan. Symptomen van een disbalans zijn vaak specifiek aan het mineraal dat ontoereikend is.

Vitamines kunnen enkel worden opgenomen als mineralen in voldoende mate aanwezig zijn. 

Vitamines & mineralen: samen zijn ze sterk!

In tegenstelling tot vitamines kunnen mineralen niet door het lichaam worden aangemaakt, maar zijn ze onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding. Vitamines komen uit de levende natuur en mineralen uit de dode natuur. Dit betekent dat planten de anorganische mineralen uit de bodem ophalen en omzetten in opneembare zouten zodat de dieren, én mensen, ze binnenkrijgen via water en voedsel. Gezonde voeding is dus essentieel. 

Echter met een gezonde voeding ben je er nog niet. Of het lichaam voldoende mineralen opneemt heeft alles te maken met wat je voert (eet) én de vorm waarin het mineraal in de voeding voorkomt. De vorm bepaalt namelijk of het mineraal ook goed opgenomen kan worden in het lichaam. Opname van mineralen is afhankelijk van meerdere factoren zoals leeftijd, levensfase, geslacht, medicijngebruik, fytinezuur uit granen, vervuiling van onze voeding (o.a. pesticiden),  luchtvervuiling, electrosmog etc. Bovendien is door verarming én vervuiling van Moeder Aarde (onze voedingsbodem) de concentratie mineralen met de jaren minder geworden. Wat niet in de bodem zit, zit ook niet in het gewas.  

Celzouten werken op meerdere lagen in het fysieke lichaam, zowel in gevoel als gedrag.

NB: Celzouten zijn geen homeopatische geneesmiddelen. Homeopatische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot actie. Celzouten werken regulerend en ondersteunen slechts de processen van het lichaam. Wat ontbreekt wordt aangevuld, wat er teveel is wordt afgeremd.

Mineralen maken o.a. lopen, hinniken, blaffen en denken mogelijk!

Celzouttherapie ondersteunt

 • immuunproblemen
 • huid- en vachtproblemen
 • spijsverteringsproblemen
 • allergieën (o.a. hooikoorts)
 • intoleranties
 • zuur-base evenwicht
 • hormonale onbalans
 • problemen aan het bewegingsapparaat
 • spierproblemen
 • pijnklachten
 • emotionele (gedrags)klachten
 • energie te korten
 • vaccinaties
Vragen

over
celzouttherapie?